Asiakaslähtöisten kuntoutumista edistävien menetelmien kehittäminen ja arviointi