Kasvu, kehitys ja oppiminen (sisältää harjoittelua 1,5 op)