Kliininen neurofysiologia, kliininen farmakologia ja lääkehoito