Erityinen tuki ja lapsen osallisuuden vahvistaminen