Savonia-ammattikorkeakoulu logo

Savonia Schedules ei ole enää käytössä

Savonia Schedules ei ole enää käytössä eikä sen kautta voi katsoa lukujärjestyksiä. Lukujärjestykset löydät nykyään osoitteesta https://aikataulu.savonia.fi/#/schedule


Savonia Schedules is no longer in use

Savonia Schedules is no longer in use and cannot be used to view schedules. You can find your schedule at https://aikataulu.savonia.fi/#/schedule